ფასების დადგენა
  შეკვეთა ტვირთების გადაზიდვაზე
  კონტეინერების ძებნა
 

 

ოფისები


ცენტრალური ოფისი თბილისში

misamarTi: 0160, q.Tbilisi, al. yazbegis gamziri #12a

tel.: 2373030, 2373037,

faqsi/tel. 2373030.

el.fosta: info@geotrans.ge


ფილიალი ფოთში

misamarTi: q. foTi, faliaSvilis q. #121.

mob. (599) 286707

irakli surmava

el.fosta: iraklisurmava@mail.ruთუ თქვენ გსურთ ტვირთის გადაზიდვა და ეძებთ გადამზიდავ ან საექსპედიტორო კომპანიას, ისარგებლეთ ჩვენი კომპანიის მომსახურებით !

ჯეოტრანსი თქვენი საუკეთესო არჩევანი და საიმედო პარტნიორი იქნება !


ჩვენი რეკვიზიტებია :

მისამართი: 0160 თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 12ა
ტელ: (+995 32) 2373030 / 2373037
ფაქსი: (+995 32) 2373030
ელ. ფოსტა: info@geotrans.ge


 

Copyright © GEOTRANS LTD    

WebDesign by MAXITOP